Russian Federation RUS - Russian Federation
Russian Swimming Federation
Luzhnetskaya Nab. 8, Office 434
119991 Moscow
Russian Federation
Phone
+74956370167
Fax
+74956370167
WWW
www.russwimming.ru
PresidentVladimir Salnikov
Secretary GeneralGrigory Stetciuk
Vice PresidentViktor Avdienko
Russian Synchronised Swimming Federation
Luzhnetskaya Nab. 8
119992 Moscow
Russian Federation
Phone
+74957254720
Fax
+74956370216
WWW
www.synchrorussia.ru
PresidentVlasenko Alexey
Water Polo Federation of Russia
Luzhnetskaya Nab. 8
119992 Moscow
Russian Federation
Phone
+74956370633
Fax
+74956370152
WWW
www.waterpolo.ru
PresidentEvgeny Sharonov
General SecretaryLev Balin
Vice PresidentBoris Popov
Russia's Diving Federation
Luzhnetskaya Nab. 8
119992 Moscow
Russian Federation
Phone
+74957254718
Fax
+74957254718
WWW
www.russiadive.ru
PresidentAlexey V. Vlasenko
General SecretaryDiana Berkalova
Vice PresidentSautin Dmitry