Scroll for more

Suv Parisi

September 21 - 24, 2017
Women

Women Team

RankCountryTechnical RoutineFree RoutineTotal Points
1Ukraine UKR92.633391.2065183.8393Show more
Family NameFirst Name
APRIELIEVAValeriia
YAKHNOYelyzaveta
SYDORENKOKseniya
ALEKSIIVAMaryna
SAVCHUKAnastasiya
ALEKSIIVAVladyslava
VOLOSHYNAAnna
KASHUBAOleksandra
2Uzbekistan UZB76.400074.5522150.9522Show more
Family NameFirst Name
ELTISHEVAAnna
SHOMAKHSUDOVANigora
TOSHKHUJAEVAKhonzodakhon
KIMYuliya
YULDASHEVAGulsanam
MOROZOVAAnastasiya
RUZMETOVAAnastasiya
KHAKIMOVAKhurshida
RankCountryEXIMELTotal Points
1Ukraine UKR27.600027.800035.806591.2065Show more
Family NameFirst Name
NARIEZHNAYana
VOLOSHYNAAnna
ALEKSIIVAMaryna
ALEKSIIVAVladyslava
SAVCHUKAnastasiya
YAKHNOYelyzaveta
SYDORENKOKseniya
KASHUBAOleksandra
2Uzbekistan UZB22.900022.300029.352274.5522Show more
Family NameFirst Name
MOROZOVAAnastasiya
TOSHKHUJAEVAKhonzodakhon
RUZMETOVAAnastasiya
KHAKIMOVAKhurshida
YULDASHEVAGulsanam
KIMYuliya
SHOMAKHSUDOVANigora
ELTISHEVAAnna
RankCountryEXAIDIFTotal Points
1Ukraine UKR27.500037.333327.800092.6333Show more
Family NameFirst Name
VOLOSHYNAAnna
APRIELIEVAValeriia
KASHUBAOleksandra
SYDORENKOKseniya
ALEKSIIVAMaryna
YAKHNOYelyzaveta
ALEKSIIVAVladyslava
SAVCHUKAnastasiya
2Uzbekistan UZB23.100030.400022.900076.4000Show more
Family NameFirst Name
MOROZOVAAnastasiya
KHAKIMOVAKhurshida
RUZMETOVAAnastasiya
KIMYuliya
TOSHKHUJAEVAKhonzodakhon
YULDASHEVAGulsanam
ELTISHEVAAnna
SHOMAKHSUDOVANigora