4x200m Freestyle Relay

> : CURRENT RECORD
* : PENDING FINA APPROVAL

LONG COURSE FINA WORLD RECORD

TIME
NAME
NAT
DATE
PLACE
>
7:42.08
CHINA
CHN
30.07.2009 Rome, ITA

1:55.47
Yu YANG
1:55.79
Qian Wei ZHU
1:56.09
Jing LIU
1:54.73
Jiaying PANG

LONG COURSE FINA WORLD CHAMPIONSHIPS RECORD

TIME
NAME
NAT
DATE
PLACE
>
7:42.08
CHINA
CHN
30.07.2009 Rome, ITA

1:55.47 Yu YANG1:55.79 Qian Wei ZHU1:56.09 Jing LIU1:54.73 Jiaying PANG
LONG COURSE OLYMPIC RECORD

TIME
NAME
NAT
DATE
PLACE
> 7:42.92 UNITED STATES OF AMERICA
USA
01.08.2012
London, GBR

1:55.96
Missy FRANKLIN
3:51.98
Dana VOLLMER
5:48.83
Shannon VREELAND
7:42.92
Allison SCHMITT

SHORT COURSE FINA WORLD RECORD

TIME
NAME
NAT
DATE
PLACE
> 7:35.94 CHINA CHN 15.12.2010 Dubai, UAE

1:54.73 Qian CHEN1:53.54 Yi TANG1:53.59 Jing LIU1:54.08 Qianwei ZHU
SHORT COURSE FINA WORLD CHAMPIONSHIPS RECORD

TIME NAME NAT DATE PLACE
> 7:35.94 CHINA CHN 15.12.2010 Dubai, UAE

1:54.73 Qian CHEN1:53.54 Yi TANG1:53.59 Jing LIU1:54.08 Qianwei ZHU


           
FINA WORLD JUNIOR RECORD

TIME
NAME
NAT
DATE
PLACE
  - - - - -


FINA JUNIOR WORLD BEST TIME

TIME
NAME
NAT
DATE
PLACE
> 7:59.42
UNITED STATES
USA
26.08.2013
Dubai, UAE


Quinn CAROZZA

Kathryn MCLAUGHLIN

Katherine DRABOT

Cierra RUNGE

FINA JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS RECORD

TIME
NAME
NAT
DATE
PLACE
>7:59.42
UNITED STATES
USA
26.08.2013
Dubai, UAE


Quinn CAROZZA

Kathryn MCLAUGHLIN

Katherine DRABOT

Cierra RUNGE